Syllabi.png

"Hoe maak je '(under)performance' bespreekbaar?"
Beoordelingsgesprekken

 

Heeft mijn beoordeling het gewenste effect bij de medewerker? Hoe ga ik om met de verhouding tussen beoordelen en motiveren? Rijst regelmatig de vraag "hoe begeleid ik mijn medewerker naar een betere performance?" En wat is mijn eigen effectiviteit in dergelijke gesprekken?


De training beoordelingsgesprekken biedt inzichten en handvatten om met bovenstaande vragen om te gaan.

 

Doelstelling:

  • Inzicht krijgen in valkuilen behorende bij beoordelingsgesprekken;
  • In staat zijn om een professioneel en functioneel gesprek te voeren;
  • In staat zijn om een beoordeling te baseren op concrete gedragscriteria;
  • Uitbreiding van het gedragsrepertoire van de deelnemer;
  • Omgaan met weerstand of non-coöperatief gedrag;
  • In staat zijn feedback te geven en ontvangen;
  • In staat zijn op constructieve wijze afspraken te maken over toekomstig functioneren;

 

Werkwijze:

De training is deels theoretisch en deels praktijkgericht. Zwaartepunt ligt op het oefenen met de verschillende strategieën door de deelnemers. De trainer schept de condities waarbinnen de deelnemers zich veilig voelen om te oefenen. Er wordt veelal geoefend met casuïstiek die deelnemers zelf inbrengen. Daarnaast heeft de trainer ten alle tijden passende casuïstiek ter beschikking. Er wordt gebruikt gemaakt van een speciaal opgeleide rollenspelacteur in de rol van medewerker.

Programma 2 dagdelen (9:00 - 17:00) & sparren (1,5 uur)

In dit programma ontvang je voorafgaand aan de training de theorie over Beoordelingsgesprekken. Op basis van de theorie maak je een zelfanalyse ten aanzien van je eigen vaardigheden. Het programma bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen en een sparsessie. In de middag van de eerste dag ga je aan de slag met een acteur voor praktische oefeningen die je gaan helpen om het geleerde toe te passen in de praktijk. De sparsessie kan plaatsvinden op een zelfgekozen moment binnen 3 maanden na de training. Je gaat in deze sesie oefenen met eigen gekozen onderdelen uit het beoordelinsgesprek.

Data training beoordelingsgesprekken: 

16-11-2018

Kosten: 995,00 vrij van BTW, inclusief cursusmateriaal

Meer informatie aanvragen over de training Beoordelingsgesprekken>