Penenlogo.png

"Een leven lang ontwikkelen "
Ontwikkelassessment

 

Bij het ontwikkelassessment gaat het om informatieverzameling over het functioneren van medewerkers. Hierbij worden de persooniljke kwaliteiten afgezet tegen de functie-eisen die voor de persoon gelden. Het doel is persoonlijke competenties verder te ontwikkelen. Het ontwikkelassessment wordt niet gebruikt om de geschiktheid voor de functie te beoordelen. Het is geen selectiemethode.

Bureau Orlemans & Orlemans hecht grote waarde aan de zelfwerkzaamheid van mensen. We zien het als een meerwaarde wanneer medewerkers zelf richting geven aan hun ontwikkeling. Vandaar dat ons assessment resulteert in een schriftelijk verslag dat de basis biedt voor een persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast bieden we handvatten voor het schrijven van een eigen ontwikkelplan. In dit plan worden ontwikkeldoelen omgezet in ontwikkelactviteiten.

Dit plan kan aanknopingspunten bevatten voor bijvoorbeeld Individuele coaching en Sparren.

Planning & organisatie

 

Data voor een ontwikkelassessement worden in onderling overleg gepland. 

Meer informatie aanvragen over het ontwikkelassessment >