APP FOTO.png
Sparren

 

Sparren is een begrip afkomstig uit de bokssport. Het is een simulatie van een daadwerkelijke bokswedstrijd in gecontroleerde omstandigheden. Het is dus een trainingsactiviteit die erop gericht is motorische bewegingen te automatiseren. Daarnaast wordt het gebruikt om gewenste reflexen te versterken, het te vervolmaken en onder controle te krijgen terwijl ongewenste reflexen worden afgeleerd. Bij gedragsontwikkeling verandert er in alle drie de stappen van het menselijk functioneren iets. Er verandert iets in het zien en waarnemen. Er verandert iets in het denken of er vindt een bewustwording plaats. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit ook resulteert in anders handelen. Tijdens het Sparren wordt aan alle drie de elementen aandacht besteed. De contactmomenten worden echter alleen gebruikt om vaardigheden in te trainen zoals dat ook in het sparren bij het boksen gebeurt.

Na een korte (digitale) voorbereiding ga je gedurende 1,5 uur aan de slag met een acteur/trainer. Na afloop van het programma volgt na een praktijkperiode van ± 4 weken nog een afrondend telefoongesprek met de acteur/trainer. 

Planning & organisatie

Tijdsduur: 1,5 uur

Groepsgrootte: individueel

Data: op afspraak, in onderling overleg 

Kosten: 395,00